5651 KAYIT (LOGLAMA) YASASI ve MEVZUATLAR

 5651 sayılı kanunun amaç ve kapsamı içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

 Türk Ceza Kanunu uyarınca internet ortamında suç teşkil eden başlıca unsurlar:

 İntihara yönlendirmek

 Fuhuş

 Çocukların cinsel istismarı

 Sağlık için tehlikeli madde temin etmek

Müstehcenlik

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak

Sağlık için tehlikeli madde temin etmek

İnternet ortamında kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak

 Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya hakaret etmek

 

 Bu kapsamda suçun kimin tarafından işlendiğini tespit edebilmek için, kurum ve işletmeler 5651 sayılı kanuna uygun şekilde kayıt tutmak zorundadır. Kanun gereği internete çıkacak her kullanıcının IP/ MAC adresi, hangi zaman aralıklarında interneti kullandığı ve tüm internet trafiğinin kayıtlarını tutmalıdır. Bu kayıtların kullanıcı müdahalesi olmadan zaman damgası vurularak 2 yıl süreyle depolanması gerekmektedir.

 

 5651 Sayılı Kanun’da açıkça belirtilen ve yasanın gerekliliklerini yerine getirmeyen işletme ve kurumlar için maddi ve idari para cezaları verilmektedir.

 

 İnternet erişimini kazanç elde etmek amaçlı, hizmet amaçlı ve/veya işlerinin devamlılığını sağlamak için çalışan ya da ziyaretçilerine kullandıran kurum ve işletmeler.

Kamu Kurumları

Okullar

İşletmeler

Alışveriş merkezleri

Hastaneler

İnternet Kafeler

Restoranlar & Kafeler

Oteller

Zaman Damgası

 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca; bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından, elektronik imzayla doğrulanan kaydı ifade eder. Bu bağlamda fikri ve mülki kullanım hakkı elde edilmek istenen her türlü elektronik veri için zaman damgası alınmalıdır.

 Zaman Damgası belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlar. Zaman Damgası Sunucusu, zaman damgalarını imzalamak için açık anahtar teknolojisini kullanarak, verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını onaylar.

Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Telefon: (0533) 415 89 99 - (0216) 222 0008
Pazatesi–Cuma | 08:30–18:30

E-Posta: info@ferbt.com.tr

Adres: Fatih sultan Mehmet Mah. Poligon Cd.
Buyaka2. Kule No:8B Blok C Kat:17 Ümraniye / İSTANBUL